Jdi na obsah Jdi na menu
 


História DHZ-ky a obce

 

Krátka história DHZ-ky v obci Ivančiná a obce

     História dobrovoľného hasičského zboru v obci Ivančiná je bohatá a siaha od roku 1890 po súčasnosť, rovnako ako história samotnej obce Ivančiná. Dnes sa DHZ-ka v obci zapája do rôznych kultúrno-spoločenských aktivít v obci. V mesiaci jún 1888 v obci Ivančiná vznikol veľký požiar, pri ktorom vyhorela celá obec okrem evanielického kostola, hostinca a jednej domácnosti. Vyhorel aj katolícky kostol.Tento požiar mal za následok,  že v roku 1890 bol v Ivančinej založený prvý, dobrovoľný, hasičský zbor, ktorého veliteľom bol p. P. Obuch z Dvorca. Historicky, pravdivo a objektívne je zdokumentovaná činnosť DHZ Ivančiná až od roku 1929. Prvá ručná štvorkolesová hasičská striekačka bola zakúpená v roku 1890 a v strede obce, pri potoku Konotopa bola postavená prvá hasičská zbrojnica z dreva, ktorá mala dve podlažia, pričom v suteréne boli priestory na úschovu hasičského náradia a miestnosť pre schôdze.

      Obec sa nachádza 21 km na juh od metropoly turca, Martina. Na území dnešnej obce Ivančiná bolo slovanské sídlisko s chatami z doby veľkomoravskej. Obec vznikla na zemi pri potoku Konotopa, ktorú dostal v roku 1248 Namslav a jeho synovia, Ivan, Tomáš, Bartolomej a Mikuláš, k čomu sa aj viaže prvá písomná zmienka obce. Doložená je v roku 1423 ako Iwankafalua, ale je oveľa staršia. Ďalšie názvy obce sú doložené v roku 1536 ako Iwanchynffalva, v roku 1736 ako Iwanka-Falwa, Slauorum dialecto Iwanczina, v roku 1786 ako Iwančina; maďarsky Ivánkófalu, Ivánkafalva. Patrila Namslavovcom, od roku 1430 Bodovcom, neskoršie Thurócziovcom, Nyáryovcom a i. V rokoch 1715 –1720 mala 15 domácností, v roku 1785 mala 31 domov a 196 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 284 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani za I. ČSR. Chotár obce bol osídlený už v staroslovienskej dobe, v 17 storočí tu bola založená artikulárna evanielická škola. V roku 1991 bol k obci pripojený aj Dvorec. Obec Ivančiná je známa aj vďaka svojim mokradiam a močiarom, ktoré boli zaradené do Mokradí Turca od roku 2003, ktoré sa vyznačujú svojou rozmanitou paletou rastlín a živočíchov.  Obec Ivančiná sa taktiež stala rodiskom skladateľa duchovných piesní Jána Blasiusa st. (1684-1763). V súčasnosti má obec 99 obyvateľov. Študovali tu aj Michal Insitoris-Mošovský (1733-1803), osvietený spisovateľ a Štefan Leška (1733- 1818), spisovateľ.

_512303-1-.gif

Kultúrno-historické pamiatky obce

 kostol.jpg

- Rímskokatolícky kostol, ranogotický, zo začiatku 14. storočia

 

 

- Evanielický kostol z 20. storočia, postavený na mieste predtým dreveného z konca 16. storočiakostol-2.jpg

 

 

 

- Renesančná kúria zo začiatku 17. storočia, neskôr prestavaná

                                                                                                              p100911_13.58.jpg